ارزشیابی سالیانه کارکنان
تاریخ راه اندازی سامانه:          پاییز سال 1396
پیشنهاد دهنده:          محمدجعفر روحانی، مجتبی حبیبی
کارشناس اداری طراحی:          مجتبی حبیبی، پریسا توتونچیان
طراحی و پیاده سازی:          حامدرضا نظری، شهلا داودی
توضیحات بیشتر:
سامانه ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با هدف افزایش دقت، امنیت و کاهش هزینه‌ها، در سال 1396 و بلافاصله پس از دریافت دستورالعمل شماره 1308186 مورخ 10/5/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور، با بهره برداری از توان داخلی سازمان طراحی گردیده و به بهره برداری رسید.
این سامانه که تحت اقدام واحد فناوری اطلاعات و زیر نظر واحد کارگزینی طراحی و به بهره برداری رسیده، جهت سهولت فرآیند ارزشیابی عملکرد، کاملاً تحت وب بوده و با حفظ امنیت، به راحتی در کلیه‌ی واحدهای استان و حتی خارج از فضای اداری در دسترس است.
میزکار آماری
تاریخ راه اندازی سامانه:          پاییز سال 1397
پیشنهاد دهنده:          طیب جعفری، محمدجعفر روحانی
کارشناس اداری طراحی:          زهرا تاراسی
طراحی و پیاده سازی:          حامدرضا نظری، شهلا داودی
توضیحات بیشتر:
ـــ
طبقه بندی مشاغل
تاریخ راه اندازی سامانه:          آذرماه سال 1396
پیشنهاد دهنده:          علی کریمی
کارشناس اداری طراحی:          علی کریمی
طراحی و پیاده سازی:          شهلا داودی
توضیحات بیشتر:
ـــ
مشاغل سخت و زیان آور
تاریخ راه اندازی سامانه:          پاییز 1393
پیشنهاد دهنده:          احمد غریوی، محمدجعفر روحانی
کارشناس اداری طراحی:          علی رحمتی
طراحی و پیاده سازی:          حامدرضا نظری، شهلا داودی
توضیحات بیشتر:
ـــ
بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استعلامات روابط کار
تاریخ راه اندازی سامانه:          پاییز سال 1394
پیشنهاد دهنده:          احمد غریوی
کارشناس اداری طراحی:          مهناز احمدی
طراحی و پیاده سازی:          حامدرضا نظری
توضیحات بیشتر:
ـــ
نظارت بر انتخابات تعاونی ها
تاریخ راه اندازی سامانه:          مهرماه سال 1397
پیشنهاد دهنده:          علی پاکمنش
کارشناس اداری طراحی:          علی پاکمنش
طراحی و پیاده سازی:          حامدرضا نظری
توضیحات بیشتر:
ـــ
تعیین صلاحیت مسئولین ایمنی کارگاه‌ها
تاریخ راه اندازی سامانه:          مهرماه 1395
پیشنهاد دهنده:          عبدالحمید محتوی
کارشناس اداری طراحی:          عبدالحمید محتوی، محمدسعید آذره
طراحی و پیاده سازی:          حامدرضا نظری، شهلا داودی
توضیحات بیشتر:
در اجرای آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها، کلیه کارگاه‌های مشمول ماده 85 قانون کار می‌بایست دارای مسئول ایمنی مورد تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل استقرار کارگاه خود باشند. به همین منظور، با عنایت به سیاست های اجرایی دولت الکترونیک و با توجه به تجارب قبلی کسب شده در سامانه های متناظر و به منظور تسریع در فرایند اخذ صلاحیت، سامانه‌ای تحت وب برای اجرای الکترونیک کلیه مراحل بررسی و تایید صلاحیت طراحی و راه اندازی گردید.
در این سامانه متقاضیان می توانند ضمن مطالعه راهنمایی‌های مورد نیاز و بارگذاری کلیه مدارک، با رعایت دستورالعمل‌ها نسبت به ارسال درخواست و پیگیری موارد از اقدامات لازم را به انجام رسانند.
نقشه های ساختمانی
تاریخ راه اندازی سامانه:          تیرماه سال 1394
پیشنهاد دهنده:          احمد غریوی
کارشناس اداری طراحی:          اسماعیل آقاجانلو
طراحی و پیاده سازی:          حامدرضا نظری
توضیحات بیشتر:
ـــ
کتابخانه
تاریخ راه اندازی سامانه:          زمستان سال 1395
پیشنهاد دهنده:          احمد غریوی
کارشناس اداری طراحی:          مسعود رضایی
طراحی و پیاده سازی:          حامدرضا نظری
توضیحات بیشتر:
ـــ