نامه های مربوط به آیین دادرسی کار در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 49
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
372 132922 1396/07/16 نامه ** پیوست دادنامه شماره 91 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال مواد 58 و 59 آیین د ... ***
374 148002 1396/08/03 نامه ** رعایت دقیق مواد 22 و 23 آیین دادرسی کار ***
377 174257 1396/09/11 نامه ** ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 ***
378 168279 1396/09/01 نامه ** آرای شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص توقف اجراییی نامه های شماره 43458 و 199527 ***
401 124148 1397/06/27 نامه ** هیچ یک از ادارت کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز به دریافت هزینه ابلاغ اوراق دعوا از کارگر یا کارفرما نیستند و ... ***
405 134058 1397/07/10 نامه ** در خصوص راه اندازی سامانه احراز هویت بر خط ***
410 154337 1397/08/07 نامه ** ابلاع اوراق دعوا باعنایت به ماده 8 دستورالعمل شماره 46 روابط کار به جای استفاده از مامور ابلاغ از طریق مامور پست ... ***
415 176738 1397/09/12 نامه ** رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری می باشد . ***
419 189282 1397/09/27 نامه ** رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1692 مورخ یکم آبان سال نود و هفت مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 2282 ... ***