نامه های مربوط به ایثارگران در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 4
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
70 741 1393/01/10 نامه ** قانون اعطای امتیازات ایثارگری صرفا ناظر بر رزمندگان، جانبازان، آزادگان بوده و به فرزندان شهدا و جانبازان تسر ... ***
156 90929 1394/05/18 نامه ** طبق ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تمامی کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی پیمانی و مش ... ***
287 199527 1395/10/22 نامه ** به موجب تبصره 1 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مرجع صالح به رسیدگی به شکایات مربوط به خانواده شهدا، ... ***
308 231049 1395/12/01 نامه ** احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از کار افتادگی مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در چهاچوب قوانین ... ***