نامه های مربوط به حق السعی در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 70
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
62 70060 1393/04/15 نامه ** اشتباه در پرداختی مزد اضافه کار - احتساب حق جذب- به استناد بند ج ماده 45 قابل برداشت از مزد کارگر می باشد البته به ... ***
75 84207 1393/05/04 نامه ** گنجاندن پرداخت حق الزحمه حداکثر یک هفته بعد از پرداخت توسط کارفرمای اصلی توسط پیمانکار شرط باطل است. ***
83 123133 1393/06/30 نامه ** ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب بیست خرداد ماه سال یک هزار و سیصد و نود و دو رفع محدو ... ***
87 132431 1393/07/14 نامه ** پرداخت حق اولاد بدون محدودیت از بیست و نهم تیر سال یک هزار و سیصد و نود ودو اعم از زن یا مرد - فرزند به دنیا آمده ... ***
95 198297 1393/10/23 نامه ** در صورتیکه کارفرما علاوه بر مزد مبنا، عناوین مزدی دیگری را محاسبه کند به گونه ای که تبدیل بر عرف شود ، مکلف به ا ... ***
96 203973 1393/11/01 نامه ** توافق کارگران در خصوص پرداخت مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ملاک عمل می باشد. ***
127 235745 1393/12/13 نامه ** موضوع ماموریت ماده 46 و اجرای صحیح آن . ***
132 242632 1393/12/23 نامه ** شرکت مخابرات و مزایای پایان کار کارکنان آن. ***
148 44487 1394/03/11 نامه ** پایه سنواتی و اعمال آن حتی در صورت تصفیه حساب سال های قبل و 17درصد افزایشات باید بر پایه های سنواتی نیز اعمال شو ... ***
153 73345 1394/04/23 نامه ** هزینه اقلام مصرفی خانوار مشمول کسر حق بیمه می باشد ***