نامه های مربوط به خدمات رفاهی کارگران در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 29
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
20 12450 1390/02/13 نامه ** رای شماره 533 -25/11/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری( در اجرای ماده 148 قانون کار ). ***
27 15612 1392/09/10 نامه ** مطالبی در خصوص قراردادکار و تمدید ضمنی آن ، طبقه بندی مشاغل و ماده 151 قانون کار و عیدی شاغلین در بخش دولتی . ***
79 ** 103436 1393/06/02 نامه ** در صورت پرداخت چهار درصد سخت و زیان آور توسط کارگر استرداد مبلغ مذکور در صلاحیت مراجع حل اختلاف طبق ماده 148 می ... ***
104 ** 209741 1393/11/08 نامه ** کارگرانی که رانندگی می کنند طبق ماده 148 قانون کار باید توسط کارفرما بیمه شوند . ***
121 231303 1393/12/09 نامه ** دستور توقف اجرای دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار توسط دیوان عدالت اداری تا تعیین تکلیف . ***
142 24599 1394/02/16 نامه ** مفاد دستورالعمل شماره (4 ) به قوت خود باقی است در مورد صدور رای بابت حق بیمه . ***
155 85846 1394/05/12 نامه ** رانندگان مشمول ماده 148 قانون کار می باشند وصرفا رانندگانی مشمول قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و م ... ***
165 182388 1394/09/18 نامه ** نامه ظریفی آزاد در خصوص ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیات جمعیتی رهبری ***
188 97597 1395/05/31 نامه ** بر اساس ماده 166 قانون کار اجرا دادنامه های قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار با واحد اجرای احکام دادگستری ا ... ***
194 ** 116480 1395/06/24 نامه ** در خصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اج ... ***