نامه های مربوط به دیوان عدالت اداری در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 50
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
23 ** 75617 1392/05/07 نامه ** اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 22/9/90 به تصویب مجلس رسیده و از18 /5/92 ... ***
37 ** 150023 1392/10/16 نامه ** غیر قابل اعتراض بودن آرای هیات های تشخیص در دیوان عدالت اداری ***
41 206017 1392/11/23 نامه ** علل نقض آرا ی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری و دفاع از آرا در مرحله تجدید نظر خواهی. ***
51 223510 1392/12/17 نامه ** منظورنمودن مهلت شکایت به دیوان عدالت اداری از رای هیات حل اختلاف، تا سه ماه برای اشخاص داخل کشور وافراد مقیم خ ... ***
84 126443 1393/07/02 نامه ** ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - تبعیت مراجع از دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص و ... ***
102 209637 1393/11/08 نامه ** عدم صلاحیت مراجع در خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به دلیل پیش بینی نشدن در قانون کار، چنانچه دادگاه های عم ... ***
112 219705 1393/11/21 نامه ** نظرات شعبات دیوان عدالت اداری برای مراجع دادرسی کار الزام به اجرا است ( بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرس ... ***
114 220999 1393/11/25 نامه ** در خصوص اصدار عدم صلاحیت در هیات تشخیص و تایید آن توسط حل اختلاف و نقض آن در دیوان و ارجاع به هیات حل اختلاف همع ... ***
164 176397 1394/09/09 نامه ** اشاره به متن های نامه دال بر قابل اعتراض بودن آرا در دیوان عدالت اداری توسط مراجع مستند به تبصره 2ماده 16 قانون ... ***
165 182388 1394/09/18 نامه ** نامه ظریفی آزاد در خصوص ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیات جمعیتی رهبری ***