نامه های مربوط به دیوان عدالت اداری در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 50
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
455 140153 1398/08/01 نامه ** رای شماره 1051 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی صالح بودن هیات های حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف در خصوص واریز ... ***
456 140834 1398/08/01 نامه ** ماخذ محاسبه مطالبات مزدی نظیر مزایای قانونی پایان کار صرف نظر از این که کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل یا ف ... ***
457 158329 1398/08/28 نامه ** دادنامه شماره 42 مورخ بیست و هشت فروردین سال نود و هشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده به کار کارگران ... ***
457 158329 1398/08/28 نامه ** دادنامه شماره 42 مورخ بیست و هشت فروردین سال نود و هشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده به کار کارگران ... ***
459 163006 1398/09/05 نامه ** دادنامه شماره 1306 مورخ بیست و شش شهریور سال نود و هشت در خصوص مبنی بر عدم حضور مستخدم در زمان مرخصی و ذخیره نشدن ... ***
463 234915 1398/12/05 نامه ** دادنامه شماره 2804 مورخ سوم دی سال نود و هشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آ ... ***
470 7101 1399/01/25 نامه ** نامه معاون محترم حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 2727 هیات عمومی دیوان عدالت ادار ... ***
471 9039 1399/01/30 نامه ** دادنامه شماره 1872 الی 1874 مورخ بیست و هفتم آذر سال نود و هفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری هر گونه ... ***
473 25842 1399/02/24 نامه ** دادنامه شماره 3328 مورخ بیست و یازده سال نود و هشت در رابطه با ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگران ***
475 15902 1399/02/09 نامه ** دادنامه شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ***