نامه های مربوط به عیدی و پاداش در سامانه‌ی ثنا
تعداد عناوین = 4
(با نگهداشتن نشانگر مأوس بر روی ستاره‌های قرمز رنگ، توضیحات هر قسمت نمایش داده می‌شود)
ش.ثبت شماره تاریخ صدور ماهیت صادر کننده چکیده
21 ** 131627 1390/11/26 نامه ** مصوبه هیات وزیران و آرا شماره 428 و 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشم ... ***
27 15612 1392/09/10 نامه ** مطالبی در خصوص قراردادکار و تمدید ضمنی آن ، طبقه بندی مشاغل و ماده 151 قانون کار و عیدی شاغلین در بخش دولتی . ***
85 127001 1393/07/05 نامه ** مبالغ پرداختی اضافی از بابت عیدی و پاداش در دستگاه های دولتی از مصادیق بند د ماده 45 نمی باشد و بر اساس مواد 301 و 3 ... ***
141 10459 1394/01/29 نامه ** بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 428و429 پرداخت عیدی به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی ... ***