نمایش نامهشماره : 86679
تاریخ : 1388/08/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
عدم صدور رای بر حق بیمه قبل از قانون کار فعلی مصوب14/12/69 توسط مراجع حل اختلاف
توضیحات :
( البته طبق رای شماره 533 مورخ 5/11/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ) مراجع موظف به رسیدگی و اصدار رای برای افرادی که قبل از قانون کار فعلی در کارگاهی مشغول به کار بوده اند و لیکن حق بیمه آنان واریز نشده است