نمایش نامهشماره : 112767
تاریخ : 1389/11/30
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 13- نحوه نگهداری پرونده های مراجع حل اختلاف، آیین نامه های انضباط کار، پیمان های دسته جمعی در قالب پی دی اف
توضیحات :
توضیح ندارد!