نمایش نامهشماره : 242253
تاریخ : 1393/12/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
امکان عضویت کارگر بازنشسته ای که در جایی شاغل نیست به هیچ وجه در هیات های تشخیص و حل اختلاف امکان ندارد .
توضیحات :
توضیح ندارد!