نمایش نامهشماره : 73352
تاریخ : 1393/04/19
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
حق اعتراض کارگر به عدم اجرای رای کمیته سخت و زیان آور و عنوان شغلی از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری .
توضیحات :
بر اساس دادنامه شماره بیست و چهار مورخ بیست و پنج اردیبهشت سال نود و پنج هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل شماره 183684 مورخ سوم دی ماه سال نود و سه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - رسیدگی به عناوین شغلی کارگران در صلاحیت مراجع حل اختلاف نمی باشد .