نمایش نامهشماره : 86343
تاریخ : 1393/05/06
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
لازم الاجرا بودن آرای صادره از مراجع حل اختلاف توسط سازمان تامین اجتماعی - حق شکایت به دیوان توسط ذینفع .
توضیحات :
توضیح ندارد!