نمایش نامهشماره : 103436
تاریخ : 1393/06/02
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
در صورت پرداخت چهار درصد سخت و زیان آور توسط کارگر استرداد مبلغ مذکور در صلاحیت مراجع حل اختلاف طبق ماده 148 می باشد .طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 826 مورخ سی ام آبان سال یکهزار و سیصدو نود و شش ابطال گردید. و طی نامه شماره 200291 از اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال گردید.
توضیحات :
طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 826 مورخ سی ام آبان سال یکهزار و سیصدو نود و شش ابطال گردید. و طی نامه شماره 200291 از اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال گردید.