نمایش نامهشماره : 31627
تاریخ : 1394/02/27
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
جمعیت هلال احمر و کارکنان آن و شرایط استخدامی آنان .
توضیحات :
توضیح ندارد!