نمایش نامهشماره : 77761
تاریخ : 1394/04/31
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
چنانچه مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی فرماندار شهرستان و رییس دادگستری محل درجلسه حل اختلاف حضور یابند نیازی به صدور اعتبار نامه نیست مگر نماینده معرفی کنند که در این صورت اعتبار نامه لازم است
توضیحات :
توضیح ندارد!