نمایش نامهشماره : 180488
تاریخ : 1394/09/16
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
در اجرای دستورالعمل شماره 44 روابط کار بانک ها موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای
توضیحات :
توضیح ندارد!