نمایش نامهشماره : 182388
تاریخ : 1394/09/18
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
نامه ظریفی آزاد در خصوص ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیات جمعیتی رهبری
توضیحات :
توضیح ندارد!