نمایش نامهشماره : 140153
تاریخ : 1398/08/01
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل حقوقی - وزارت متبوع
چکیده :
رای شماره 1051 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی صالح بودن هیات های حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف در خصوص واریز حق بیمه بر اساس حق السعی
توضیحات :
توضیح ندارد!